Samen duurzaam

Ieder van ons kan meehelpen de biodiversiteit te behouden door in de supermarkt bewust inkopen te doen. Biodiversiteit is de verzamelnaam voor alle dieren, planten en micro-organismen. Kortom alles wat leeft en niet zonder elkaar kan om te overleven. De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit om mensen bewuster te maken van het belang van biodiversiteit. En om die te beschermen!