De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 80.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers.

De centrummanagementorganisaties krijgen 17.500 euro voor promotie- en reclameactiviteiten, zoals “Koop lokaal”. De rest van het bedrag, 62.500 euro, is bestemd voor financiële ondersteuning van lokale ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De onderneming moet in Geldrop of Mierlo gevestigd zijn.
  • De onderneming is voor 1 januari 2021 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De ondernemer besteedt minimaal 24 uur per week aan de onderneming (richtlijn startersaftrek).
  • De onderneming is vanaf 1 maart 2020 door de overheidsmaatregelen tenminste 15 weken voor het publiek gesloten geweest.

Hoe aanvragen?

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u de subsidie aanvragen. Het ingevulde formulier moet u voor 31 mei 2021 opsturen naar ondernemen@geldrop-mierlo.nl.

Let op! In de veronderstelling dat ondernemers op de hoogte zijn, willen wij als gemeente u er toch graag op wijzen dat de subsidieregeling gevolgen heeft op de uitkeringen van het Rijk, inclusief de Tozo en TVL. Een subsidie wordt gezien als een inkomen en moet dus verrekend worden met de andere landelijke uitkeringen. Bij onduidelijkheden verzoeken wij u om te raden te gaan bij uw financiële administratie.

Meer informatie over de regeling? 

Voor al uw vragen over de regeling kunt u ons mailen naar ondernemen@geldrop-mierlo.nl