Op maandag 7 oktober 2019 is de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 gepresenteerd in de gemeenteraad. Hieronder vindt u de planning tot en met het vaststellen van de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2020-2023. 

Bekijk de MPB 

Behandeling MPB

  • Aanbieding en presentatie van de begroting door het college aan de gemeenteraad, 7 oktober 2019.
  • Technische/inhoudelijke vragen aan ambtelijke organisatie (mondeling) en beantwoording daarvan, tot 23 oktober 2019.
  • Behandeling begroting in commissie Duurzaam en Samenleving (technische vragen en eerste debat), 10 oktober 2019.
  • Behandeling begroting in commissie Ruimte (14 oktober 2019 ) en Algemene Zaken (15 oktober 2019 ) met ook agendapunt begrotingsbehandeling.
  • Ontvangst eerste termijn algemene beschouwingen gemeenteraad, 24 oktober 2019.
  • Behandeling begroting in Raadsvergadering (1e termijn), 28 oktober 2019.
  • Publicatie in Middenstandsbelangen (reacties van fracties op MPB), 30 oktober 2019.
  • Behandeling begroting in Raadsvergadering en vaststelling begroting, 11 november 2019.
  • Indien begroting bij Provincie, 14 november 2019.

ad.