In maart 2020 zijn we gestart met de aanleg van de definitieve verharding in Luchen deelgebied 2. Het gaat om de straten Kleine Vuurvlinder, Kleine Vos, Koninginnepage, Eikenpage, Heivlinder en Distelvlinder. Ook het speelterrein aan de Kleine Vos wordt dan ingericht. 

Tekening indeling

Op deze tekening kunt u de indeling van de parkeervakken en bomen zien. 

Presentatietekening Luchen deelgebied 2

Planning werkzaamheden

Op maandag 9 maart 2020 zijn we gestart met het aanleggen van de definitieve bestrating in het plan Luchen fase 2B+C te Mierlo. Het totale werkvak omvat de straten Kleine Vos, Koninginnepage, Kleine Vuurvlinder, Eikenpage, Heivlinder en Distelvlinder.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de noodbestrating en het aanleggen van de rijbanen, parkeervakken, trottoirs en boomvakken. Tijdens uitvoering plaatsen we de definitieve openbare verlichting en in het eerstvolgend plantseizoen worden de bomen geplant. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot medio oktober 2020 duren.

Bereikbaarheid woningen

Om de woningen tijdens uitvoering bereikbaar te houden en de loopafstanden te beperken voeren we de werkzaamheden in kleinere werkvakken uit. Hierover worden de aanwonende per werkvak geïnformeerd met een bewonersbrief.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040 289 38 93 of gemeente@geldrop-mierlo.nl.