Op maandag 14 september gaan we starten met de aanpassingen van de weg Heuvel (naast het “horecaplein”). De aanpassingen betreffen het vervangen van de klinkers en de trottoirkolken. De hardstenen opsluitbanden worden omgedraaid waardoor het hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir verdwijnt. De werkzaamheden duren naar verwachting 8 weken tot en met vrijdag 6 november 2020. Om de parkeerplaats Heuvel bereikbaar te houden worden de werkzaamheden in 2 fases uitgevoerd.

Fase 1 (14 september t/m 9 oktober)

Fase 1 betreft het werkvak vanaf de Langstraat tot en met de Heuvel huisnummer 23. In de periode 14 september t/m 9 oktober is parkeerplaats de Heuvel bereikbaar via de route Wielstraat-Heuvel. Hiervoor wordt een tijdelijke doorsteek voor het autoverkeer gecreëerd over het “horecaplein” vanaf de Wielstraat.

Fase 2 (12 oktober t/m 6 november)

Fase 2 betreft het werkvak vanaf huisnummer 23 tot parkeerplaats Heuvel.  In de periode 12 oktober t/m 6 november is parkeerplaats Heuvel bereikbaar via de (normale) route Langstraat en weg Heuvel (via doorgaan tussen Heuvel huisnummer 23 en huisnummer 96).

Verkeersomleiding

In de eerste fase wordt het autoverkeer naar de parkeerplaats Heuvel omgeleid via de route Langstraat-Molenstraat- Wielstraat- Heuvel. Bij verlaten van parkeerplaats Heuvel volgt u de route Heuvel-Wielstraat–Hofstraat-Achter de kerk.

De voetpaden naast de weg Heuvel blijven gehele werk beschikbaar voor voetgangers.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon­nummer (040) 289 38 93.