Wij verwachten van u dat u binnen 6 maanden na aanvragen van de subsidie de werkzaamheden voor het zelf opvangen van regenwater heeft afgerond. Vervolgens vraagt u binnen 2 maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond de subsidievaststelling aan. Dat kan via onderstaand formulier.

Aanvraag subsidievaststelling

Bij deze aanvraag voegt u de volgende stukken toe:

  • Foto’s van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden.
  • Facturen van de gemaakte kosten.

Hierna ontvangt u de subsidievaststellingsbeschikking. Het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld is nooit hoger dan het bedrag dat in de subsidieverleningsbeschikking staat.

Uitbetaling

We betalen de definitieve subsidie in 1 keer uit. Dat gebeurt binnen 8 weken, nadat u de subsidievaststellingsbeschikking hebt ontvangen. Wij maken de subsidie over op het rekeningnummer (IBAN) dat u in uw aanvraag heeft opgegeven.

Let op: wij geven geen voorschot op de subsidie.