Om het aanvragen van de subsidie voor het afkoppelen van regenwater zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er digitale aanvraagformulieren gemaakt.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen via dit aanvraagformulier 

Aanvraagformulier subsidie 

Belangrijk: Doe deze aanvraag voordat u met de werkzaamheden begonnen bent

Om in aanmerking te komen voor de bijdrage mag u pas met afkoppelingsactiviteiten beginnen nadat uw aanvraag is ingediend en goedgekeurd. Vervolgens moet u binnen zes maanden na toekenning van de subsidieverlening de werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Vaststelling

Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden moet u een aanvraag subsidievaststelling doen. Hiervoor gebruikt u onderstaand formulier.

Aanvraag vaststelling

De uitbetaling van de subsidie is in één termijn, binnen 8 weken nadat het besluit tot subsidievaststelling bekend is gemaakt.