Ook u kunt meedenken bij het opstellen van de Transitie Visie Warmte. We organiseerden op 21 april en 8 september 2021 een digitale informatiesessie voor alle inwoners en bedrijven van Geldrop-Mierlo.

Er zijn 2 buurten waar we kansen zien om te starten met de transitie naar aardgasvrij wonen, namelijk de Coevering en Mierlo Kerkakkers. Op 20 juli organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst voor de inwoners en ondernemers in deze buurten. In deze informatiebijeenkomst ging het over waarom we de buurt als kansrijk zien en welke kansen we daar zien. 

Wilt u een van deze sessies terugkijken?

Terugkijken informatieavond 21 april 2021

Terugkijken informatieavond 20 juli 2021

Terugkijken informatieavond 8 september 2021

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen 21 april 2021 en 8 september 2021

Veelgestelde vragen 20 juli 2021

 

Vervolg

Na een uitgebreid traject, waarin de gemeente samen met allerlei betrokkenen in gesprek is gegaan, gegevens heeft verzameld en heeft geanalyseerd, is een concept Transitievisie warmte opgesteld. Hierin wordt geadviseerd om voor 2030 met de buurten Kerkakkers in Mierlo en de Coevering in Geldrop als eerste te starten met onderzoeken hoe we ze aardgasvrij kunnen maken. Hier kunt u de conceptvisie bekijken. U kon tot en met 28 september 2021 reageren op het concept door een mail  te sturen aan samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl. De reacties gebruiken we bij het maken van de eindversie. De verwachting is dat de Transitievisie Warmte eind 2021 klaar is.

Met de kansrijke buurten Kerkakkers en Coevering  gaan we onderzoeken hoe deze buurten aardgasvrij kunnen worden. We gaan een uitvoeringsplan maken waarin we uitwerken welke (betaalbare) energiebronnen mogelijk zijn in deze buurten. Ook staat daarin hoe we de overstap gaan uitvoeren. We maken het plan samen met o.a. huiseigenaren, huurders, ondernemers, instellingen, woningcorporaties, netbeheerder Enexis en energiebedrijven. Via de button hieronder kunt u aangeven of en hoe u bij het vervolg wilt worden betrokken. Met het maken van de wijkuitvoeringsplannen beginnen we in 2022.

U hoeft niet te wachten op de uitvoeringsplannen voor uw wijk met het verduurzamen van uw woning. Zo is isoleren altijd een goed idee. Dat is voor de meeste woningen de eerste stap om energie te besparen. Daar wordt uw huis comfortabeler van. Ook kunt u zonnepanelen nemen en overstappen op elektrisch koken. Heeft u vragen bij de stappen die u kunt zetten, dan kunt u terecht bij het Energieloket

Vindt u het fijn om samen met mensen uit de buurt de woningen te gaan verduurzamen, zodat u samen dingen uitzoekt, een gezamenlijke offerte kunt aanvragen, dan is er Buurkracht. Buurkracht helpt mensen om met de buurt samen te verduurzamen. Uw interesse hiervoor kunt u aangeven via onderstaande button. 

Aanmelden vervolgtraject verduurzamen warmtevoorziening