Ook u kunt meedenken bij het opstellen van de Transitie Visie Warmte. We organiseerden op 21 april 2021 een digitale informatiesessie voor alle inwoners en bedrijven van Geldrop-Mierlo.

Er zijn 2 buurten waar we kansen zien om te starten met de transitie naar aardgasvrij wonen, namelijk de Coevering en Mierlo Kerkakkers. Op 20 juli organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst voor de inwoners en ondernemers in deze buurten. In deze informatiebijeenkomst ging het over waarom we de buurt als kansrijk zien en welke kansen we daar zien. Hier kunt u gestelde vragen en antwoorden daarop teruglezen. Wilt u een van deze sessies terugkijken?

Terugkijken informatieavond 21 april 2021

Terugkijken informatieavond 20 juli 2021

Informatieavond 8 september

Op 8 september organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle inwoners en bedrijven van Geldrop-Mierlo. U krijgt dan informatie over de concept warmtevisie. Ook kunt u vragen stellen en uw reactie geven. Aanmelden kan nog niet, maar u kunt nu alvast uw contactgegevens doorgeven via de knop Aanmelden vervolgtraject verduurzamen warmtevoorziening. Dan wordt u op de hoogte gehouden en krijgt u een seintje als u zich kunt aanmelden. 

De verwachting is dat de Transitie Visie Warmte eind 2021 klaar is.

Aanmelden

Aanmelden vervolgtraject verduurzamen warmtevoorziening

Met de buurten waar we gaan starten, gaan we vanaf 2022 een uitvoeringsplan maken waarin we uitwerken welke (betaalbare) energiebronnen mogelijk zijn in uw wijk, buurt, straat of woning. Ook staat daarin hoe we de overstap gaan uitvoeren. We maken het plan samen met o.a. huiseigenaren, huurders, ondernemers, instellingen, woningcorporaties, netbeheerder Enexis en energiebedrijven.