Coevering in Geldrop en Kerkakkers in Mierlo zijn de buurten die het meest kansrijk zijn om te onderzoeken hoe ze aardgasvrij kunnen worden. Bij de keuze voor deze buurten hebben we onder meer gekeken naar alternatieve warmtebronnen in de wijk, de technische staat van woningen, de kansen om CO2 te reduceren en het verwachte draagvlak onder de inwoners.

In de loop van 2022 gaan we met deze buurten een uitvoeringsplan maken. In deze buurten is nu al een buurtteam van Buurkracht actief. We zijn in gesprek met enkele geïnteresseerde buurtbewoners (o.a. van het buurtteam) om voor te bereiden hoe we straks dat wijkuitvoeringsplan gaan maken. Het idee is dat bewoners in werkgroepen rondom onderwerpen zoals techniek, financiën en communicatie gaan uitwerken wat de mogelijkheden zijn voor de buurt. Ze krijgen hierbij ondersteuning van de gemeente en daar waar nodig van inhoudelijke experts. Ook worden voor de buurt relevante andere partijen betrokken, zoals de woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het uitzoeken of schrijven past natuurlijk niet bij alle wijkbewoners. Bewoners die toch een vinger aan de pols willen houden, kunnen deelnemen in een bewonerspanel. In de loop van 2022 zullen de werkgroepen en het bewonerspanel opgestart worden. Hierover krijgen alle bewoners uit deze twee buurten te zijner tijd via een brief nog meer informatie.

Meer weten en of meedoen?

Bewoners die nu al willen meehelpen, kunnen dit laten weten aan het buurtteam via coevering.kerkakkers@gmail.com.
Het buurtteam heeft zelf al een voorstel gemaakt voor de totstandkoming van een buurtplan en de organisatie daarvan.