In december 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte(externe link) vastgesteld. Dit is een eerste plan voor de overgang van aardgas naar een duurzamer alternatief. De gemeente heeft dat plan niet alleen gemaakt. Ook de inwoners en ondernemers van Geldrop-Mierlo hebben gelegenheid gehad om mee te denken. 

In de Transitievisie Warmte is te lezen dat de Coevering in Geldrop en Kerkakkers in Mierlo het meest kansrijk zijn om te onderzoeken hoe ze aardgasvrij kunnen worden. Met deze buurten gaan we daarom starten. Bij de keuze hiervoor hebben we onder meer gekeken naar alternatieve warmtebronnen in de wijk, de technische staat van woningen, de kansen om CO2 te reduceren en het verwachte draagvlak onder de inwoners.

We gaan in deze buurten een uitvoeringsplan maken waarin we uitwerken welke (betaalbare) energiebronnen mogelijk zijn in deze buurten. Ook staat daarin hoe we de overstap gaan uitvoeren. We maken het plan samen met o.a. huiseigenaren, huurders, ondernemers, instellingen, woningcorporaties, netbeheerder Enexis en energiebedrijven.

U hoeft niet te wachten op de uitvoeringsplannen voor uw wijk met het verduurzamen van uw woning. Zo is isoleren altijd een goed idee. Dat is voor de meeste woningen de eerste stap om energie te besparen. Daar wordt uw huis comfortabeler van. Ook kunt u zonnepanelen nemen en overstappen op elektrisch koken. Heeft u vragen bij de stappen die u kunt zetten, dan kunt u terecht bij het Energiehuis Slim Wonen(externe link).

Totstandkoming Transitievisie Warmte

Afgelopen zomer heeft de gemeente een concept opgesteld voor de Transitievisie Warmte. Dat concept is tot stand gekomen na een uitgebreid traject, waarin de gemeente samen met allerlei betrokkenen in gesprek is gegaan, gegevens heeft verzameld en die heeft geanalyseerd.

De conceptvisie is voorgelegd aan de inwoners. Zij konden per e-mail hun reactie geven en die reacties zijn gebruikt bij het maken van de eindversie. Op 13 december heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens het maken van de Transitievisie Warmte heeft de gemeente 3 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de inwoners en ondernemers van de gemeente. De informatiebijeenkomst van 20 juli was speciaal voor inwoners en ondernemers van de Coevering in Geldrop en de Kerkakkers in Mierlo. Daarin hebben we verteld waarom we deze buurten als kansrijk zien en welke kansen we dan zien.

Deze bijeenkomsten zijn opgenomen zodat u ze kunt terugkijken.

Terugkijken informatieavond 21 april 2021(externe link)

Terugkijken informatieavond 20 juli 2021(externe link)

Terugkijken informatieavond 8 september 2021(externe link)

Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn ook veel vragen gesteld. Hieronder kunt de antwoorden lezen op de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen 21 april 2021 en 8 september 2021

Veelgestelde vragen 20 juli 2021