Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. Door een technisch probleem bij het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK doet er alles aan om haar Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden versturen zij klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.

Eigen bijdrage maximaal € 190,-

Door de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.  Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,- per maand opzij.

Betalingsregeling

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit wordt aangeboden om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Meer informatie

Meer informatie over de Wmo 2020 vindt u op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.