Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. Door een technisch probleem bij het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Het CAK doet er alles aan om haar Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden versturen zij klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.