Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Controle leeftijdgrens drank en horecawet

Publicatie 10 juni 2018 Volgens de Drank- en horecawet is het verboden om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan “een persoon waarvan niet is vastgesteld dat deze de leeftijd...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Controle leeftijdgrens drank en horecawet

Publicatie 10 juni 2018

Volgens de Drank- en horecawet is het verboden om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan “een persoon waarvan niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt”.

Nieuwe controles

Uit controles bleek, dat niet alle alcoholverstrekkers in Geldrop-Mierlo zich voldoende aan de leeftijdsgrenzen van de Drank- en horecawet houden. Daarom wordt er dit seizoen opnieuw gecontroleerd. Bij overtredingen treedt de gemeente handhavend op. Dit kan leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een boete.

Wetgeving en voorlichting

Het schenken en/of verkopen van alcoholhoudende drank brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Wij willen erop kunnen vertrouwen dat alcoholverstrekkers zich hiervan bewust zijn. Ook zijn jongeren onder de 18 zelf ook strafbaar als ze in het bezit zijn van alcohol, bijvoorbeeld op straat of in het winkelcentrum. Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. De overheid wil hen daarom beschermen via wetgeving en voorlichting. Ook ouders hebben een zeer belangrijke rol bij de opvoeding van jongeren over alcohol. Het is belangrijk dat zij op tijd duidelijke afspraken maken over het niet drinken. Op de website www.uwkindenalcohol.nl kunt u terecht voor tips.

Samen gericht handhaven!