Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

De Raad geïnformeerd...

Publicatie 8 augustus 2017 Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van onze gemeenteraad onder meer via de Raadsinformatiebrieven. Deze gaan over belangrijke besluiten...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

De Raad geïnformeerd...

Publicatie 8 augustus 2017

Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van onze gemeenteraad onder meer via de Raadsinformatiebrieven. Deze gaan over belangrijke besluiten van het college, over lopende projecten en andere actuele ontwikkelingen die spelen in Geldrop en Mierlo. Hieronder leest u welke Raadsinformatiebrieven er zijn verzonden en wat hiervan de onderwerpen zijn. Tussen haakjes staat het registratienummer.

Ontwikkelrichting voorschoolse educatie (GM 2017-006149)

Op 15 mei heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Beoordeling en subsidiëring ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie'. lnmiddels zijn wij samen met Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo (St. PSW) en de drie geselecteerde partijen Eenbes en samenwerkende partners, Nut en Dolfijn, gestart met het implementatieproces. Tijdens de leefkamer van 27 juni heeft wethouder Verdouw een toelichting gegeven op het proces. Inmiddels is er weer een aantal belangrijke stappen gezet. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken.
Lees de complete Raadsinformatiebrief 'Ontwikkelrichting voorschoolse educatie'.

Uitspraak Raad van State Aansluiting Burgemeester Termeerstraat-Geldropseweg (GM 2017-020664)

Op 7 juni ontvingen wij de uitspraak van de Raad van State over het ingestelde hoger beroep over het genomen verkeersbesluit voor de nieuwe aansluiting van de Burgemeester Termeerstraat op de Geldropseweg in Mierlo. De Raad van State heeft bepaald dat de beroepen van zowel de Bomenstichting als van drie buurtbewoners gegrond zijn, omdat het verkeersbesluit niet goed is gemotiveerd. De raad krijgt hierover meer informatie.
Lees de complete Raadsinformatiebrief 'Uitspraak Raad van State Aansluiting Burgemeester Termeerstraat-Geldropseweg'.