Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Gemeente ondersteunt bij vrijwilligerswerk

Publicatie 18 april 2017 In Geldrop-Mierlo zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente geeft op veel manieren ondersteuning aan het vrijwilligerswerk. Niet alleen via het geven van subsidies...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gemeente ondersteunt bij vrijwilligerswerk

Publicatie 18 april 2017

In Geldrop-Mierlo zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente geeft op veel manieren ondersteuning aan het vrijwilligerswerk. Niet alleen via het geven van subsidies aan organisaties die met vrijwilligers werken, maar ook via diverse regelingen. We zetten alle mogelijkheden voor u op een rij: 

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft voor vrijwilligersorganisaties een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waardoor alle vrijwilligers in Geldrop-Mierlo automatisch verzekerd zijn. Lees verder bij regelen en aanvragen, vrijwilligersverzekering.

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers

Een gesubsidieerde organisatie kan bij de gemeente een aanvraag indienen voor subsidie voor cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering. Lees verder bij regelen en aanvragen, deskundigheidsbevordering.

Ondersteuning door het Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de LEVgroep bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die vrijwilligers zoeken. Daarnaast kunt u bij het Steunpunt terecht voor advies en informatie. U vindt het steunpunt Vrijwilligerswerk voor Geldrop-Mierlo aan de Mierloseweg 30c in Geldrop, telefoon (040) 286 75 25, e-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl. Informatie vindt u ook op de website  www.levgroep.nl.

Website Voor elkaar in Geldrop-Mierlo

Voor elkaar in Geldrop-Mierlo is een digitale marktplaats waarop vraag en aanbod van vrijwillige hulp en zorg bij elkaar wordt gebracht. Hulpvragen kunnen uiteen lopen van hulp bij vervoer, gezelschap en een kopje koffie tot begeleiding van een kind met een beperking. Maar ook kan vraag en aanbod op andere terreinen op de website worden geplaatst. Bijvoorbeeld maatschappelijke stages of de plaatselijke voetbalclub die vrijwilligers zoekt. Kijk op de website  www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl

Gebiedsgericht werken

Vanuit gebiedsgericht werken ondersteunt de gemeente buurtbewoners die op vrijwillige basis een bijdrage willen leveren in het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de wijk. Lees meer op de pagina wijkgericht werken.