Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Overleg kernakkoord CDA, DGG, DPM en GroenLinks afgerond

Publicatie 9 mei 2018 Het overleg over het kernakkoord tussen de politieke partijen CDA, DGG, DPM en GroenLinks is afgerond. Het akkoord wordt op 28 mei aangeboden en geagendeerd voor...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Overleg kernakkoord CDA, DGG, DPM en GroenLinks afgerond

Publicatie 9 mei 2018

Het overleg over het kernakkoord tussen de politieke partijen CDA, DGG, DPM en GroenLinks is afgerond. Het akkoord wordt op 28 mei aangeboden en geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 4 juni. 

Beëdiging kandidaat-wethouders

Tijdens de extra raadsvergadering op 4 juni worden ook de kandidaat-wethouders beëdigd: meneer Jeucken (CDA), meneer Looijmans (DGG), meneer Van de Laar (DPM) en meneer Van Otterdijk (GroenLinks). Meneer Van de Laar gaat een parttime functie vervullen. De drie andere wethouders zijn fulltime. In totaal gaat het om 3,65 fte. De komende weken worden gebruikt om de kandidaat-wethouders te toetsen aan de integriteitsregels. 

Portefeuilleverdeling


CDA:

 • Economie, waaronder city marketing en recreatie en toerisme, vastgoed, incl. grondbedrijf
 • Werk en inkomen
 • Bouwen en wonen (volkshuisvesting en omgevingswet)


DGG:

 • Gebiedsgericht werken
 • Zorg (WMO) en welzijn (sport)
 • Gezond leven (preventief)


DPM:

 • Bereikbaarheid en verkeer
 • Financiën, belastingen
 • Inkoop en aanbesteding
 • Informatisering en automatisering
 • Openbare werken (herinrichting, groen, water, verkeer)


GroenLinks:

 • Cultuur
 • Jeugdbeleid en onderwijs
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Emancipatie
 • Dierenwelzijn


Burgemeester:

 • Veiligheid en handhaving (coördinatie)
 • Bestuur en bestuurlijke samenwerking
 • Publiekszaken/Dienstverlening
 • Bestuurlijke en Juridische Zaken
 • Voorlichting en representatie
 • Personeel en organisatie
 • Gulbergen