Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Verbonden partijen: ODZOB

Publicatie 11 juli 2018 Sommige taken voert de gemeente uit met samenwerkingspartners of andere gemeenten. Een van die samenwerkingsverbanden waar Geldrop-Mierlo aan deelneemt, is de...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verbonden partijen: ODZOB

Publicatie 11 juli 2018

Sommige taken voert de gemeente uit met samenwerkingspartners of andere gemeenten. Een van die samenwerkingsverbanden waar Geldrop-Mierlo aan deelneemt, is de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 

Wat is de ODZOB?

De ODZOB controleert of bedrijven in Zuidoost-Brabant zich aan de verschillende wetten en regels houden, die het milieu en onze leefomgeving moeten beschermen. Dit doen zij met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in opdracht van de gemeente of provincie. 

Historie

Een vuurwerkramp zoals in Enschede willen we nooit meer meemaken. Dit gevoel is de aanleiding geweest voor het hervormen van het VTH-stelsel. Het doel hiervan was dat de kwaliteit van de VTH-taken zou toenemen, zodat onze leefomgeving veiliger wordt en de procedurelast voor burgers en bedrijven afneemt.

Waarom samenwerken?

Door de kennis en ervaring van de gemeenten en provincie bij elkaar te brengen in één organisatie, kan beter worden ingespeeld op de steeds complexer wordende milieuwetten en regels, de kwaliteit van vergunningverlening, het toezicht op de milieuvergunningen en de handhaving daarvan.

Financiën

Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB legt twee keer per jaar verantwoording af over het gevoerde beleid, bij de begroting en de jaarrekening. Dit doen ze aan het Algemeen Bestuur, waar wethouder Van Otterdijk lid van is. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de ODZOB.