Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Vergadering kamers gemeenteraad en aanbieden begroting

Publicatie 2 oktober 2017 Op 9 en 11 oktober vergadert de gemeenteraad in de verschillende kamers. Op 9 oktober wordt ook de begroting gepresenteerd aan de gemeenteraad. De Leefkamer...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Vergadering kamers gemeenteraad en aanbieden begroting

Publicatie 2 oktober 2017

Op 9 en 11 oktober vergadert de gemeenteraad in de verschillende kamers. Op 9 oktober wordt ook de begroting gepresenteerd aan de gemeenteraad. De Leefkamer van 10 oktober vervalt.

Vergadering kamers

Maandag 9 oktober wordt er vergaderd in de Ruimtekamer. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Voorafgaand aan de Ruimtekamer wordt tussen 19.00 en 20.00 de Meerjaren Programma Begroting gepresenteerd en aangeboden. Op woensdag 11 oktober wordt er vergaderd in de Algemene Kamer. De Leefkamer van dinsdag 10 oktober vervalt vanwege het ontbreken van voorstellen. Kijk voor de agenda's op de website van de gemeenteraad.

Spreekrecht

Bij een aantal agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl.

Meer informatie

Alle vergaderingen zijn in Centrum Hofdael. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via 14 040.