Wat is het?

Let op:

Op dit moment worden de akten van de burgerlijke stand gedigitaliseerd. Mogelijk is de levertijd daardoor langer dan u van ons gewend bent. Neem vooraf telefonisch contact met ons op om de juiste levertijd vast te stellen.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen: een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens.

De gemeente houdt ook verschillende persoonsgegevens van u bij, zoals de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. U hebt rechten om meer inzicht en controle te krijgen over uw persoonsgegevens of die van uw kind. Meer informatie leest u op de pagina over verzoek over persoonsgegevens indienen.

Hoe werkt het?

Aanvragen met DigiD

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: 

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Heeft u een afschrift of uittreksel nodig voor in het buitenland? Tegelijk met uw aanvraag kunt u ook een meertalig uittreksel of meertalig modelformulier aanvragen.

U kunt ook een afspraak maken bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Aanvraag uittreksel vanwege tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunnen slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NS zijn getransporteerd naar concentratie- of vernietigingskampen een tegemoetkoming aanvragen. Dit geldt ook voor nabestaanden van slachtoffers.

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet de relatie met het slachtoffer worden aangetoond. De akten of uittreksels die hiervoor nodig zijn, verstrekken wij gratis. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl met uw verzoek. Vergeet niet te vermelden om wie het gaat (naam slachtoffer, geboortedatum en eventueel huwelijksdatum). Stuur ook een kopie mee van uw eigen legitimatiebewijs en vermeld het adres waar wij de stukken naartoe kunnen sturen.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 13,40 (tarief 2019).

Als de gemeente 15 minuten of langer onderzoek moet doen in de registers van de burgerlijke stand, worden extra kosten in rekening gebracht (€ 19,20 per 15 minuten). Bijvoorbeeld als u onvolledige gegevens verstrekt.

Wat moet ik meenemen?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Bent u tevreden over deze pagina?