Dinsdag 18 mei starten we met de laatste fase (5) van de herinrichting van deelplan 2B van de Heuvel. Voor de uitvoering en veiligheid van de centrumbezoekers en de werknemers is het noodzakelijk het parkeerterrein (fase 5 zie tekening) in de periode van 18 mei tot en met 18 juni af te sluiten voor al het gemotoriseerd verkeer. Wij verzoeken centrumbezoekers gebruik te maken van de overige parkeerterreinen in het Centrum van Geldrop.

Bereikbaarheid winkels/panden

Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen panden bereikbaar via een loopstrook voor de winkels.

Tekening werkzaamheden parkeerterrein Heuvel