In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Aanstaande dinsdag 18 mei 2021 vergadert de commissie Ruimte online via MS Teams. De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vragen en mededelingen

Oordeelsvorming

  • 20.20 uur: Vaststelling bestemmingsplan en Exploitatieplan Bogardeind (RV GM2018-85 t/m 123)
  • 21.05 uur: Wet voorkeursrecht gemeenten voormalige postkantoor en omgeving (RV  GM2021-143763)
  • 21.20 uur: Ontwerpbegroting Cure 2022 (RV GM2021-194112)
  • 22.05 uur: Ontwerpbegroting ODZOB 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (RV GM2021-155177)

Algemeen

  • Sluiting

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 040-289 38 93 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.