In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslagen commissie Ruimte van 22 en 29 november 2021
  • Vragen en mededelingen

Oordeelsvorming

  • Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ‘Bouwen aan de toekomst
  • Economisch Beleid (kaders, focusgebieden en uitgangspunten)
  • Omgevingsvisie op hoofdlijnen
  • Zelfbewoningsplicht

Algemeen

  • Sluiting