In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Aanstaande maandag 17 mei 2021 vergadert de commissie Ruimte online via MS Teams. De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag Commissie Ruimte van 7 april 2021
  • Vragen en mededelingen

Beeldvorming

  • 19.45 uur: Analyses Transitie Visie Warmte en prioritering (presentatie)

Oordeelsvorming

  • 20.45 uur: Vaststellen zienswijze concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 (RV GM2021-128724)

Beeldvorming

  • 21.15 uur: Bedrijventerreinprogrammering 2021

Oordeelsvorming

  • 21.45 uur: Aanpassingen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (RV GM2021-180833)

Algemeen

  • Sluiting

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of (040) 289 39 87 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.