In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag commissie Samenleving van 23 november 2021
  • Vragen en mededelingen

Oordeelsvorming

  • Vaststellen wijkplan Mierlo Zuidoost

Beeldvorming

  • Rapportage Q3 Task Force Sociaal Domein

 

Oordeelsvorming

  • Vaststellen van de regiovisie beschermd wonen
  • Memorie van toelichting inzake Zwembad de Smelen Laco Geldrop

Algemeen

  • Sluiting