In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Aanstaande dinsdag 19 januari 2021 vergadert de commissie Samenleving. De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag Commissie Samenleving van 6 oktober 2020
  • Vragen en mededelingen

Oordeelsvorming

  • 19.45 uur: Community Platform
  • 20.10 uur: Eerste begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
  • 20.30 uur: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Algemeen

  • 20.55 uur: Sluiting

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 040-289 38 93 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.