In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Maandag 25 januari 2021 vindt de info-avond plaats op het Plein in het gemeentehuis. De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

  • Opening en mededelingen

Beeldvorming

  • 19.35 uur: Update Regionale Energiestrategie (RES)
  • 20.35 uur: Voortgang Sportbeleid
  • 21.05 uur: Proces Toekomst Hofdael

Algemeen

  • 21.35 uur: Sluiting

De onderwerpen, die op een infoavond aan de orde komen, worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In deze fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke discussie gevoerd  en is standpuntbepaling nog niet aan de orde.