Ivm de maatregelen voor het Corona virus heeft het de voorkeur deze te volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad
Geeft u de voorkeur aanwezig te zijn in het gemeentehuis dan verzoeken wij u de 1,5 meter in acht te nemen.

Algemeen

 • Opening en mededelingen
 • Vragenhalfuurtje aan college
 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen verslag van de Raadsvergadering van 27 september 2021
 • Installatie burgercommissielid dhr. Snelders (VVD)

Besluitvorming

 • Vaststelling Afval- en Grondstoffenplan 2022-2025 (RV GM2021-231195)
 • Beleidskader OAB/VE én subsidieregeling 2022-2024 (RV GM2021-944726)
 • Verordening en beleidsregels Jeugdhulp en Wmo 2022 (RV GM2021-143435)
 •  Intrekken Verordening Wet Inburgering Geldrop-Mierlo 2011 (RV GM2021-271186) 
 • Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 (RV GM2021-270985)
 • Deelname Metropoolregio Eindhoven in Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (RV GM2021-949499)
 • Actualisering Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  (RV GM2021-279543)
 • Moties vreemd aan de orde

Sluiting

 • Sluiting