Op maandag 23 november vergadert de commissie Ruimte. De agenda voor deze vergadering is deze week helaas niet gepubliceerd op onze gemeentepagina, onze excuses daarvoor. De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Algemeen

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag Commissie Ruimte van 5 oktober 2020
  • Vragen en mededelingen

Beeldvorming

  • 19:45 uur: Participatie bij het opstellen van de Transitie Visie Warmte

Oordeelsvorming

  • 20:45 uur: Ontwerp-begrotingswijziging Cure 2020

Beeldvorming

  • 21:15 uur: Evaluatie Renescience

Algemeen

  • 22:30 uur: Sluiting

Live-stream

In verband met de corona maatregelen is publiek bij raads- en commissievergaderingen en bij thema-avonden op dit moment niet toegestaan. U kunt de vergaderingen volgen via de live-uitzending via onze website www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad. Insprekers kunnen, na voorafgaande aanmelding, wel in de vergadering bij het betreffende agendapunt aanwezig zijn. Na afloop van de vergadering is de uitzending terug te kijken en wordt deze voor langere periode bewaard.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.