Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan bijstand geven voor bijzondere noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Het armoedebeleid is er vooral om alle inwoners - vooral kinderen - te laten meedoen aan verschillende activiteiten zoals sport. 

 • Schoolkosten: Ouders met een minimuminkomen hebben recht op een vergoeding van schoolkosten. Lees meer over bijzondere bijstand Schoolkosten.
 • Collectieve ziektekostenverzekering: Iedereen met een inkomen tot 120% van de norm (zie tabel bij Inkomen en vermogen) mag aan de collectieve ziektekostenverzekering meedoen. Lees meer over de Collectieve ziektekostenverzekering.
 • Bijzondere bijstand: Als u kosten die nodig zijn niet zelf kunt betalen, zou u bijzondere bijstand kunnen krijgen. Lees meer over Bijzondere bijstand
 • Individuele Inkomenstoeslag: Iedereen die 3 jaar of langer een inkomen heeft tot 110% van de norm (zie tabel bij Inkomen en vermogen) kan gebruik maken van de individuele (persoonlijke) inkomenstoeslag. Lees meer over de Individuele Inkomenstoeslag.
 • Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag: Mensen die moeite hebben met het betalen van kinderopvang, krijgen misschien een bijdrage van Senzer. Lees meer over Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.
 • Individuele studietoeslag: Voor studenten met een beperking is er een individuele (persoonlijke) studietoeslag. Lees meer over de Individuele studietoeslag.
 • Regeling duurzame gebruiksgoederen: Voor inwoners die 3 jaar of langer van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (zie tabel bij Inkomen en vermogen) moeten rondkomen, heeft de gemeente een regeling voor grote uitgaven. Lees meer over de Regeling Duurzame Gebruiksgoederen.
 • Regeling welzijnsactiviteiten: Door deze regeling kunnen inwoners meedoen aan sociaal-culturele en/of verenigingsactiviteiten. Lees meer over de Regeling welzijnsactiviteiten.
 • Regeling jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds: Deze regeling is voor kinderen tussen 4 en 18 jaar om mee te doen aan sport- en/of culturele activiteiten. Lees meer over de Regeling jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
 • Kwijtschelding plaatselijke belastingen: Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, scheldt de gemeente de belasting soms kwijt. U hoeft dan niet te betalen. Lees meer over Kwijtschelding belastingen en heffingen.
 • Regeling zwemles: Vanaf schooljaar 2016-2017 is de subsidie voor schoolzwemmen gestopt. Zwemles voor kinderen van ouders met een laag inkomen is toch mogelijk door deze regeling. Lees meer over de Regeling zwemles.

Inkomen en vermogen

Om bijzondere bijstand te krijgen, mag uw inkomen vanaf 1 januari 2020 niet hoger zijn dan 120% van de norm. Bij de regeling voor de individuele inkomenstoeslag geldt 110% van de norm. Het maximaal vermogen (zoals spaargeld) is in 2020 12.450 euro voor een alleenstaande ouder of echtpaar en 6.225 euro voor een alleenstaande.

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

100%

110%

120%

Alleenstaande€ 999,70€ 1.099,67€ 1.199,64
Alleenstaande ouders€ 1.285,33€ 1.413,86€ 1.542,40
Getrouwd of samenwonend€ 1.428,14€ 1.570,95€ 1.713,77

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

   100%

110%

120%

Alleenstaande€ 1.117,44€ 1.229,18€ 1.340,93
Alleenstaande ouders€ 1.363,23€ 1.499,55€ 1.635,88
Getrouwd of samenwonend€ 1.514,70€ 1.666,17€ 1.817,64

Bijzondere bijstand als gift of lening

U hoeft de bijzondere bijstand niet terug te betalen, behalve bij inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen. Deze bijzondere bijstand wordt als lening verstrekt. Uw vermogen telt mee. U moet kunnen bewijzen dat de uitgaven ook echt zijn gemaakt met een betaalbewijs.

Aanvragen regelingen

U vraagt bijzondere bijstand en andere inkomensondersteunende regelingen aan via de aanvraagformulieren. U kunt de formulieren van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren aanvragen bij het CMD, team Inkomen via telefoonnummer 040 289 38 93

Kwijtschelden belastingen

Gemeenten mogen de belastingen die zij zelf heffen (voor een deel) kwijtschelden als inwoners deze niet kunnen betalen, zoals mensen met een bijstandsuitkering of met alleen AOW. Het gaat in de gemeente Geldrop-Mierlo om de volgende belastingen:

 • rioolheffing zoals in rekening gebracht op de aanslag;
 • afvalstoffenheffing: het vast of 'vastrecht' deel;
 • afvalstoffenheffing per huishouden voor maximaal 1 grijze (restafval) en 1 groene (gft) container;
 • onroerende zaakbelasting voor het eigenaarsgedeelte.

Om kwijtschelding te kunnen krijgen wordt strenger op het vermogen gelet dan bij de bijstandsuitkering. Het vermogen mag niet hoger zijn dan 2.269 euro, waarbij geld op de bank, een auto en de inboedel meetellen. U krijgt geen kwijtschelding als u een eigen woning heeft en de WOZ waarde meer dan 2.269 euro hoger is dan de hypotheekschuld. Lees hoe u kwijtschelding van belastingen kunt aanvragen.

Schuldhulpverlening

Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen of heeft u moeite om rond te komen? Dan kan de gemeente u misschien helpen. Er zijn verschillende vormen van schuldhulpverlening:

 • U bent geholpen met een paar adviezen en heeft verder geen bemiddeling nodig (adviesgesprek).

 • Er is een periode waarin uw financiële situatie tot rust komt: er komen geen nieuwe schulden bij en u betaalt de vaste lasten (stabilisatietraject).
 • Er wordt een schuldregeling opgestart. U moet een periode (meestal 3 jaar) rondkomen van een bepaald bedrag. Alle overige inkomsten moeten worden gebruikt om de schulden te betalen. Schulden die daarna overblijven, worden kwijtgescholden (schuldbemiddeling). 
 • Als de schuldregeling er niet komt, bijvoorbeeld omdat schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel, dan kan de rechter gevraagd worden om u toe te laten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP). De rechter stelt een bewindvoerder aan en verplicht schuldeisers mee te werken aan een regeling.


Iemand met schulden moet alle medewerking verlenen die wordt gevraagd. Dat betekent informatie aanleveren, het verkopen van bijvoorbeeld een auto of verhuizen naar een goedkopere woning. Om een gesprek aan te vragen over schuldhulpverlening, belt u met het team Schuldhulpverlening.

Cliëntenraad Participatiewet en Minima (CPM)

De Cliëntenraad Participatiewet en Minima (CPM) is een adviesraad aan het gemeentebestuur, verplicht ingesteld op grond van de Participatiewet. CPM behartigt de belangen van alle cliënten vanuit de Participatiewet en alle inwoners met een laag inkomen. Het gemeentebestuur is verplicht om voorgenomen beleidsbeslissingen tijdig om advies aan CPM voor te leggen. De uitvoering van de Participatiewet ligt in handen van Senzer, met uitzondering van Bijzondere bijstand. Daarom heeft CPM ook inbreng in de Regionale Cliëntenraad van Senzer. CPM werkt onafhankelijk en neemt in individuele gevallen geen positie in. Zie www.cpmgeldrop-mierlo.nl(externe link) voor info en e-mail contact met CPM. Vraag voor telefonisch contact naar ambtelijk secretaris Van Lankvelt via 040 289 38 93.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het armoedebeleid? Neem dan contact op met Lex Noyon van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning: gemeente@geldrop-mierlo.nl Bellen kan ook: 040 289 38 93