Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidiebedragen zijn:

  1. Voor een groen dak ontvangt u € 20,- per m2 groen dak met een maximum van € 5.000,-
  2. Voor het afkoppelen en op eigen terrein vasthouden en verwerken van hemelwater ontvangt u € 8,- per afgekoppelde m2 met een maximum van € 2.000,-
  3. Voor het weghalen van erfverharding en het vervolgens vergroenen ontvangt u € 4,- per m2 met een maximum van € 500,-

Daarnaast geldt dat u nooit meer subsidie ontvangt dan de door u gemaakte kosten

Hoe groot is de subsidiepot?

In 2023 bestaat de subsidiepot uit 50.000 euro.

Als de subsidiepot leeg is worden subsidies geweigerd. Daarbij geldt dat gekeken wordt naar het moment van indienen.