Een bouwcombinatie in Nuenen heeft plannen om op het terrein Eeneind-West in Nuenen drie distributiecentra te bouwen. Zij hebben hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Nuenen. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt zich zorgen over de consequenties van het verrijzen van zo’n grootschalig logistiek bedrijventerrein. Dit leidt tot veel extra (vracht)verkeer door Geldrop. De gemeenteraad heeft daarom het college van burgemeester en wethouders verzocht om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de plannen in de huidige vorm doorgang vinden.

Ongerustheid

Ook veel inwoners van Geldrop maken zich - begrijpelijkerwijs - zorgen. Dat blijkt uit de vele ongeruste reacties die we hebben ontvangen, de borden die op verschillende plekken in de gemeente zijn verschenen en het burgerinitiatief ‘Distributiecentrum Nee’ dat zo’n 1800 handtekeningen heeft verzameld om aan te bieden aan de Nuenense politiek. Dit alles heeft de aandacht van de gemeente. De reacties zijn beantwoord en doorgestuurd naar de gemeente Nuenen en er is contact met de initiatiefnemers van de handtekeningenactie.

Gezamenlijke uitdaging

Het gaat om een complexe kwestie en er is nog veel onzeker. De gemeente is in gesprek met de betrokken partijen. We zien dit als een gezamenlijke uitdaging binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en maken ons hard voor een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.