Voor de locatie ‘de Jonkvrouw’ is een beeldkwaliteitplan opgesteld met richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling. Aan de hand hiervan wordt een wensbeeld van het plan voorgesteld. Het beeldkwaliteitplan ligt zes weken ter inzage.