Voor de locatie ‘de Jonkvrouw’ is een beeldkwaliteitplan opgesteld met richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling. Aan de hand hiervan wordt een wensbeeld van het plan voorgesteld. Het beeldkwaliteitplan ligt zes weken ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerp beeldkwaliteitplan ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf donderdag 31 oktober tot en met donderdag 21 november kunt u het plan inzien in het gemeentehuis (Dwarsstraat 70, Geldrop). Vanaf dinsdag 26 november tot en met dinsdag 17 december ligt het stuk ter inzage in het vernieuwde gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Het plangebied van dit beeldkwaliteitplan ligt midden in de kern van Geldrop en betreft voor een gedeelte een langgerekte strook ten zuiden van het station. In het zuiden ligt de grens in de groenstrook tussen de spoorlijn en de Rederijkerstraat en op de Rederijkerstraat zelf. De westgrens ligt op de rand van park Beekweide en de Losweg. In het noorden loopt de grens aan het einde door de groenstrook tussen de Losweg en de spoorlijn, net ten noorden van de kruising Losweg/Schutsboom.

Dit plan is opgesteld als toetsingskader voor de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische invulling van het stedenbouwkundig plan. Het geeft richtlijnen voor de inrichting, kwaliteit en uitstraling voor het plan de Jonkvrouw. Aan de hand van randvoorwaarden en sfeerimpressies wordt een wensbeeld van het plan voorgesteld. Het beeldkwaliteitplan zal onderdeel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.

Inspraak

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op het beeldkwaliteitplan kunt u een afspraak maken met Claudia Terlou. Zij is te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93.