Via WhatsApp, Veiligebuurt, Nextdoor en Buurtapp worden regelmatig groepen opgestart die zich richten op de veiligheid in de eigen woonomgeving.

Dit zijn vormen van digitale buurtpreventie. Zo kunnen bewoners elkaar bijvoorbeeld informeren over verdachte situaties in de wijk. In 2016 is er in Geldrop-Mierlo een start gemaakt met het stimuleren van digitale buurtpreventie in de vorm van WhatsApp-groepen. De gemeente stimuleert bewoners om een WhatsApp-groep buurtpreventie op te richten of daaraan deel te nemen.

Ook zijn er spelregels opgesteld om de WhatsApp-groepen zo goed mogelijk te laten functioneren.

Bent u (of kent u) een beheerder van een digitale buurtpreventie groep? 
Dan komen wij graag met u in contact!

Meld u aan voor de beheerdersavond 
Donderdag 30 januari van 19.30 tot 21.30
Mail naar: veiligheid@geldrop-mierlo.nl  

In de afgelopen jaren zijn er veel digitale buurtpreventiegroepen opgestart. We zijn vanuit veiligheidsoogpunt benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot deze groepen in onze gemeente. We organiseren daarom  op donderdag 30 januari een beheerdersavond in het vernieuwde gemeentehuis in samenwerking met de politie.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal beheerders dat aanwezig zal zijn, stellen we het op prijs wanneer u zich aanmeldt via veiligheid@geldrop-mierlo.nl.  

Vermeld u in deze mail ook even in welk gebied uw WhatsApp groep buurtpreventie/veiligheid actief is?