Op donderdag 30 januari organiseerde de gemeente een avond voor de beheerders van digitale buurtpreventiegroepen om hen te bedanken voor de inzet om de veiligheid in de eigen buurt te vergroten en om ervaringen uit te kunnen wisselen.

Ongeveer 30 beheerders van verschillende vormen van digitale buurtpreventie werden in het vernieuwde gemeentehuis welkom geheten door burgemeester Van Bree. De beheerders van bijvoorbeeld de WhatsAppbuurtpreventiegroepen werden bedankt voor hun inzet om de buurt veiliger te maken. Er volgde een presentatie over de opkomst van diverse vormen van digitale buurtpreventie in onze gemeente en welke rol de gemeente daarbij speelt. Vervolgens werden de spelregels die gevolgd moeten worden wanneer men gebruikt maakt van een buurtpreventieapp om een acute onveilige of verdachte situatie te melden, toegelicht. Aangegeven werd dat het goed is een overzicht te hebben van alle initiatieven die in dit kader in onze gemeente actief zijn.

Door de heer De Vries, netwerkinspecteur van de politie, werd verder ingegaan op wanneer er sprake is van een verdachte situatie, hoe en waar je die moet melden, welk signalement je door
moet geven (rekening houdend met privacy) en wat je dan zelf kunt en moet doen. Er werden politiecijfers getoond van aangiften van woninginbraken, autodiefstallen en autoinbraken en tips hoe die te voorkomen. De heer Vermulst, coördinator van de buurtWhatsAppgroepen in Mierlo vertelde over zijn betrokkenheid, zijn ervaringen en voorbeelden uit de praktijk en deed een oproep om vooral samen sterk te staan tegen criminaliteit en voor veiligheid.

Ervaringen van beheerders digitale buurtpreventiegroepen

Na een korte pauze werd via een digitale meningpeiling naar de ervaringen van de aanwezige beheerders gevraagd. Deze ervaringen zijn positief te noemen. In de apps van de digitale
buurtpreventiegroepen worden vooral onveilige en verdachte situaties gemeld, daarbij houden de deelnemers zich meestal goed aan de spelregels. Wanneer dat niet het geval is worden de deelnemers daar door de beheerders op aangesproken. Een aantal appgroepen heeft naast de buurtpreventieappgroep ook nog een andere appgroep voor buurtbewoners waarin overige, meer sociale onderwerpen die in de buurt spelen, gemeld worden, zoals een buurtbarbecue. De digitale buurtpreventiegroepen lijken bij te dragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners.

Digitale buurtpreventiegroep in uw buurt?

Bent u zelf ook beheerder van een digitale buurtpreventiegroep maar heeft u deze avond gemist? Dan heeft u mogelijk de oproep gemist maar zouden wij toch graag met u in contact willen komen. Aan alle beheerders van digitale buurtpreventiegroepen vragen wij om een formulier in te vullen zodat wij een goed overzicht hebben van alle initiatieven die in onze gemeente actief zijn. Ook als u zelf een digitale buurtpreventiegroep op wilt richten verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente www.geldrop-mierlo.nl om contact op te nemen met de gebiedsregisseur die actief is in uw buurt. Ook op de website www.wabp.nl vindt u veel informatie over digitale buurtpreventiegroepen.