In het verleden is er bodemverontreiniging ontstaan afkomstig van locatie Papenvoort 58 in Geldrop. Vanaf 1930 t/m 1944 was deze locatie in gebruik als textielververij en chemische wasserij/stomerij onder de naam P. Deelen. Vanaf 1944 tot tenminste 1963 is de locatie in gebruik geweest als chemische wasserij en ververij onder de naam Neerlandia. Door de bedrijfsactiviteiten is er verontreiniging ontstaan in de grond en het grondwater.

Verontreinigingssituatie ondiepe grondwater en grond
Verontreinigingssituatie ondiepe grondwater en grond
Verontreinigingssituatie diepe grondwater
Verontreinigingssituatie diepe grondwater

Sanering

Begin september 2016 is Verhoeve Milieu & Water gestart met de saneringswerkzaamheden aan de Papenvoort 58-62. Na sloop van de gebouwen is een damwand geplaatst om de ontgraving mogelijk te maken. De ontgraving van de verontreinigde grond tot 3 meter beneden maaiveld (m-mv) is klaar. In totaal is 1067 m3 grond afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De ontgravingslocatie is inmiddels aangevuld met schone grond. Voor de verdere sanering zijn filters in de grond geboord tot 6 m-mv en door leidingwerk verbonden naar de toekomstige zuiveringsinstallatie in de groenstrook aan de Smuldersstraat. 

Planning

De sanering loopt nog door tot 2022/2023.

Contactinformatie

Voor vragen over de bodemsanering Papenvoort neemt u contact op met Jack van der Zanden. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.