In het verleden is er bodemverontreiniging ontstaan afkomstig van locatie Papenvoort 58 in Geldrop. Vanaf 1930 t/m 1944 was deze locatie in gebruik als textielververij en chemische wasserij/stomerij onder de naam P. Deelen. Vanaf 1944 tot tenminste 1963 is de locatie in gebruik geweest als chemische wasserij en ververij onder de naam Neerlandia. Door de bedrijfsactiviteiten is er verontreiniging ontstaan in de grond en het grondwater.

Verontreinigingssituatie ondiepe grondwater en grond
Verontreinigingssituatie ondiepe grondwater en grond
Verontreinigingssituatie diepe grondwater
Verontreinigingssituatie diepe grondwater