Als kersverse burgemeester van Geldrop-Mierlo heb ik de afgelopen weken ervaren hoe verweven u met elkaar bent. Het voelt goed om hier steeds meer onderdeel vanuit te maken.

Het voelt ook goed om meteen aan de slag te kunnen in een duurzaam verbouwd gemeentehuis. Een gemeentehuis waarin op een moderne manier gewerkt kan worden en dat bovendien, eindelijk weer, plaats biedt aan ons gemeentebestuur, de gemeenteraad.

Dat duurzaamheid hierin een hoge prioriteit heeft gekregen zie ik als vanzelfsprekend. Onze gemeente heeft eerder al uitgesproken om in 2040 energieneutraal te willen zijn. Als overheid moet je daarin het goede voorbeeld geven. Ons gemeentehuis is daarom gasloos en in het dak is 200 vierkante meter zonnepanelen verwerkt. Als gemeente nemen we daarin onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld maar ik realiseer me dat we de krachten moeten bundelen om de vraagstukken van duurzaamheid op te lossen. Daar zijn samenwerkingsverbanden en zakelijke partners een belangrijke schakel in maar een ieder van ons kan daarin een bijdrage leveren.

Daarom stel ik deze vraag ook aan jou in het nieuwe jaar: “hoe kun jij daarin in 2020 een verschil maken?” Kun jij zelf bijvoorbeeld duurzaam energie opwekken, afval beter scheiden of voorkomen, het huis isoleren, plastic rietjes links laten liggen of minder consumeren? Lastige vragen omdat het dwingt tot nadenken. Maar er is een noodzaak ontstaan om naar onze gewoontes te kijken en misschien nieuwe gewoontes te introduceren. Want alleen samen zorgen we er voor dat we, als inwoners van Geldrop-Mierlo, kunnen wonen in een veilige buurt, in een betaalbaar huis en op een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een plek waar, voor jou persoonlijk een verleden ligt, maar waar we samen zorgen dat ook voor de generaties na ons een toekomst is weggelegd.

Dat geldt voor het vraagstuk van duurzaamheid maar dat geldt voor nog zoveel andere onderwerpen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijkontwikkeling, aan de zorg voor onze ouderen, aan de noodzaak om nadrukkelijker aandacht te geven aan thema’s als ondermijning en veiligheid. Onderwerpen waarin een ieder van ons een verantwoordelijkheid heeft en waarin we samen op moeten trekken.

Samen optrekken, dat is ook de reden waarom ik vanuit mijn functie de banden in de regio verder wil versterken. Vanuit onze eigen kracht als gemeente nadrukkelijker meedoen in het stedelijk gebied en de Brainportregio. Geldrop-Mierlo heeft veel te bieden maar gezamenlijk kunnen vraagstukken altijd eenvoudiger, sneller, beter of goedkoper worden opgelost en daarvan moeten wij meer gebruik gaan maken.

Samen met mijn gezin ga ik het komend jaar verhuizen naar Geldrop-Mierlo. Wij voelen ons al heel welkom maar willen in het nieuwe jaar, door ook hier te komen wonen, nog nadrukkelijker deel uitmaken van deze gemeente. Deel uitmaken van deze gemeenschap vooral waarin we wonen, werken, sporten, naar school gaan, creatief bezig zijn, recreëren……… Zoveel manieren waarop wij mee gaan doen hier, zoveel manieren om elkaar te ontmoeten.

Ik hoop u te ontmoeten op 5 januari tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst of op een andere plek in onze gemeente. Een heel gelukkig 2020 en tot ziens!

Jos van Bree
Burgemeester

Missing media.