Parkeren Mierlo

Invoering blauwe zone Mierlo

In het centrum van Mierlo wordt een blauwe zone ingevoerd. De gemeenteraad heeft dit voornemen voor het eerst geformuleerd in de 'Kadernota parkeren' in 2012. Nu de herinrichting van het openbaar gebied klaar is, merken we dat er meer bezoekers naar het centrum van Mierlo komen. Daarom is ervoor gekozen een blauwe zone in te voeren.

Twee scenario's

Het is nog niet duidelijk welke vorm de blauwe zone precies krijgt. Er moet nog een besluit worden genomen over het aantal parkeerplaatsen in de blauwe zone dat beschikbaar blijft als langparkeerplaats. Er zijn twee scenario's uitgewerkt. Een omschrijving van de scenario's en meer informatie over de blauwe zone vindt u in het bestand hieronder. 

Parkeren Molenplein

In de periode van de werkzaamheden in het centrum was parkeren op het Molenplein toegestaan. Op dit moment is parkeren op het Molenplein alleen toegestaan op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

De parkeerdruk in het centrum wordt in de gaten gehouden, zo wordt beoordeeld of het parkeren op het Molenplein nodig blijft.

Onderzoek kiosk/podium 

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om een verplaatsbaar podium aan te schaffen. Dit podium heeft als doel om cultuurbeleving naar de dorpskern van Mierlo te halen. De voorbereidingen hiervoor worden in 2019 afgerond, zodat het podium vanaf 2020 gebruikt kan worden.

Contactinformatie

Voor vragen over het centrumplan Mierlo kunt u contact opnemen met Hans van Santvoort. Dit kan via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.