Op maandag 6, dinsdag 7 januari vinden er commissievergaderingen plaats. Op maandag 13 januari vindt er een thema-avond plaats.

Commissievergaderingen

Op maandag 6 januari wordt er vergaderd in de commissie Ruimte. Bekijk de agenda van de commissievergadering Ruimte.

Op dinsdag 7 januari wordt er vergaderd in de commissie Samenleving. Bekijk de agenda van de commissievergadering Samenleving

Thema-avond

Op maandag 13 januari is er een thema-avond. Hier worden presentaties gegeven over Centrum Geldrop en de Omgevingswet.

De onderwerpen die op een thema-avond aan de orde komen, worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In deze fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke discussie gevoerd en is standpuntbepaling nog niet aan de orde. 

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.