Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft op 29 juni 2021 controles uitgevoerd in 90 garageboxen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Bij deze bestuursrechtelijke integrale controles waren medewerkers van de gemeente, omgevingsdienst en politie aanwezig. Behalve controleren en optreden, waar nodig, werd ook informatie verstrekt en ging men het gesprek aan om zo de weerbaarheid van eigenaren en huurders te vergroten.

Resultaat

In totaal zijn 90 garageboxen gecontroleerd aan de Pessershof, Eeuwselstraat en Hofmeierstraat in Geldrop. Er kwamen weinig misstanden aan het licht. Wel werden in een garagebox vluchtige organische stoffen aangetroffen die gebruikt worden bij het aanleggen van vloeren. Die dienen echt op een andere wijze opgeslagen te worden. De gemeente en de Omgevingsdienst nemen snel contact op met de huurder om  tot beëindiging van deze situatie te komen.

Risico’s Garageboxen

Garageboxen worden vaak gebruikt om spullen op te slaan. Soms komt het voor dat dit op een strijdige en zelfs gevaarlijke manier gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van grote hoeveelheden brandbare stoffen. Daarnaast maken criminelen graag gebruik van garageboxen om zo goederen redelijk anoniem te stallen.

Medewerking

De meeste eigenaren en huurders stonden achter  deze controle en begrijpen dat dergelijke controles regelmatig moeten plaatsvinden. Ze verleenden volledige medewerking en hielpen de controleurs bij het contact leggen met andere eigenaren/huurders. Voor een aantal garageboxen werd een slotenmaker ingeschakeld om toegang te verkrijgen.

DIT

Onder de regie van het Dommelstroom Interventie Team (DIT) zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of die niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Handhaving

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. In het belang van een veilige woonomgeving, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om te controleren op mogelijke strijdige en gevaarlijke situaties. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld, wordt onder andere uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen, zoals de veiligheidsregio, milieudienst en politie.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het DIT doorgeven. Dit kan per telefoon bij de betreffende Dommelstroom-gemeente (Cranendonck, Valkenswaard, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel) of bij de politie via 0900-8844.
Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het DIT.

Contactgegevens Meld Misdaad Anoniem