Meerdere overtredingen en namaak-merkproducten gevonden

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft vorige week een integrale controle uitgevoerd bij twee zelfopslaglocaties, met in totaal 34 opslagunits, in het buitengebied van Mierlo. Bij de controles waren medewerkers van de gemeente, de politie, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst actief. Ter ondersteuning waren ook twee speurhonden aanwezig.

Resultaat

Tijdens de controle zijn meerdere overtredingen geconstateerd op het gebied van milieu, brandveiligheid en het bestemmingsplan. De geconstateerde overtredingen leiden tot hercontroles en, daar waar nodig, wordt handhavend opgetreden.

Daarnaast zijn er een groot aantal nagemaakte merkproducten aangetroffen. Er zijn 70 paar schoenen en sloffen van nagemaakte dure merken aangetroffen. De nagemaakte merkproducten zijn in beslag genomen. Tegen de eigenaren volgt een strafrechtelijk onderzoek.  De eigenaren en verhuurders verleenden volledige medewerking aan de controles.

Wat is het DIT?

Het Dommelstroom Interventie Team is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Het team controleert regelmatig bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, (illegale)bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Handhaving

Criminelen maken graag gebruik van opslaglocaties om zo goederen redelijk anoniem te stallen. Dit maakt verhuurders van deze locaties kwetsbaar. Behalve controleren en optreden, waar nodig, werd ook informatie verstrekt en ging men het gesprek aan om zo de weerbaarheid van eigenaren en verhuurders te vergroten. Deze controles waren een vervolg op eerdere controles in het voorjaar van dit jaar.

Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen.

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het DIT doorgeven. Dit kan telefonisch bij de eigen gemeente of bij de politie. Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanomiem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het DIT.