Er zijn meerdere besmettingen met het coronavirus (Covid-19) in Nederland maar ook in Geldrop-Mierlo. Graag willen wij u wijzen op de landelijke informatie die beschikbaar is gesteld.

Update 27 maart 2020

Noodverordening COVID-19 van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met maandag 6 april (of tot deze wordt ingetrokken). De verordening staat op: https://www.vrbzo.nl/noodverordening-van-kracht-27-maart-2020/

update 23 maart 19.00 uur

Aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur

Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Update 23 maart 2020

Noodopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar

In de huidige situatie zijn werkenden in de vitale beroepsgroepen van groot belang. Het rijk heeft hiervoor maatregelen vastgesteld. Ouders in deze vitale beroepsgroepen kunnen gebruik maken van kinderopvang voor hun kinderen van 0-12 jaar. De gemeente draagt zorg voor deze noodopvang.

Bent u beide werkzaam in een vitale beroepsgroep? Dan kunt u gebruik maken van de noodopvang. Voert één van beide ouders een vitaal beroep uit? Wij verzoeken u de kinderen zelf op te vangen. Lukt dat niet, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang.

Wilt u weten of u onder een vitale beroepsgroep valt? Kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Noodopvang kan plaatsvinden bij de huidige school of kinderopvang van uw kind.

Maakt u op dit moment nog geen gebruik van opvang via een kinderdagopvangorganisatie? Dan kunt u bij alle kinderopvangorganisaties in onze gemeente terecht voor noodopvang.

De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april.

Vragen?

Voor vragen over de noodopvang kunt u terecht bij de afdeling CMD via het email adres cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Tevens kunt uw vragen stellen tijdens het telefonisch spreekuur via telefoonnummer (040) 289 38 99:

 • van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur;
 • op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Update 18 maart 2020 

Sluiting sportparken vanaf woensdag 18 maart 19.00 uur

Vanaf woensdag 18 maart 19.00 uur is het verboden om gebruik te maken van de sportvelden.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn sinds deze week de scholen gesloten. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft geconstateerd dat een effect van deze maatregel is dat grote groepen mensen, met name jongeren, zich op verschillende plekken in onze gemeente verzamelen. Dit gebeurt op diverse plekken, zoals sportparken, maar ook speeltuinen en op de Cruijff-court. Afgelopen dagen hebben wij gezien dat dit in een aantal gevallen gaat om grote groepen van meer dan 50 mensen.

De gemeente Geldrop-Mierlo sluit aan bij de landelijke maatregelen die worden genomen om de volksgezondheid te beschermen. Deze zijn er op gericht om snelle verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Hierbij is het belangrijk te voorkomen dat er grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarnaast dienen mensen voldoende afstand (1,5 m.) tot elkaar te houden.

De gemeente vindt het van belang dat onze inwoners voldoende kunnen sporten en bewegen en onze jeugd buiten kan spelen. De gemeente dringt er wel op aan om hier verstandig mee om te gaan. Voorkom dat er grote groepen mensen zich verzamelen in de openbare ruimte. De gemeente vraagt ouders in het bijzonder om hun kinderen hier ook op aan te spreken.

Eén van de maatregelen die de gemeente neemt is het sluiten van onze gemeentelijke sportparken. Vanaf woensdag 18 maart 19.00 uur is het verboden om gebruik te maken van de sportvelden. De poorten van onze sportparken gaan daarom op slot.

Er is sprake van een bijzondere situatie, die vraagt om bijzondere maatregelen. De gemeente hoopt dat u hier in deze tijden begrip voor heeft. We hebben elkaar nodig om hier op de best mogelijke manier doorheen te komen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Update 17 maart 2020 18.30 uur

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Mogelijk kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (BBz).

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Update 15 maart 2020

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de  Kamer van Koophandel 0800-2117  www.kvk.nl/coronaloket

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Update 12 maart 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt *en* koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Update 10 maart 2020

Verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente

Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken.

Heeft u een afspraakbevestiging per mail gehad, in de afspraakbevestiging staat een link voor het wijzigingen van de afspraak. Anders kunt u contact opnemen met de gemeente via 040-2893893

Meer informatie kunt u vinden op  www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant.

Update 06 maart 2020 20.00 uur

Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Meer informatie vind je hier https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant en bij veelgestelde vragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant

Update 06 maart 2020 15.00 uur

De reactie van de burgemeester op het eerste besmettingsgeval

Coronavirus aangetroffen bij leerkracht basisschool Geldrop-Mierlo

Vandaag is bekend geworden dat er een vrouwelijke leerkracht van Basisschool de Ganzenbloem in Geldrop besmet is geraakt met het coronavirus. Deze mevrouw woont in de gemeente Nuenen.  Zij heeft de besmetting opgelopen in het risicogebied in Italië. Vandaag zijn alle ouders van kinderen op de basisschool geïnformeerd door de GGD en hebben zij de mogelijkheid gehad om vragen te stellen

Burgemeester Jos van Bree kan zich  de zorgen van leerkrachten, ouders en kinderen van basisschool de Ganzebloem voorstellen. “Ik leef mee met de getroffen school en ouders en de gemeente houd nauw contact met de school en de officiële instanties. Ik begrijp de ongerustheid bij ouders en kinderen, het is logisch in een situatie met onzekerheid dat je wilt weten waar je aan toe bent. De aanpak van het coronavirus is in goede handen bij de GGD Brabant-Zuidoost.”

De GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de aanpak van het virus. Zij richten zich op het snel herkennen en vervolgens het nemen van maatregelen om verspreiding te voorkomen. Hygiëne is daarin heel belangrijk, volg daarom de richtlijnen van de rijksoverheid, goed je handen wassen, gebruik papieren zakdoekjes en als je moeten hoesten, doe dat in de elleboog.  

Voor vragen over het coronavirus verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus ook kunt u  terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). 

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • was uw handen regelmatig,
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog,
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg,
 • raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Als u klachten heeft

Heeft u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is aangetoond? Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. 

Heeft u geen koorts maar voelt u zich wel ziek, dan kunt u het beste thuis uitzieken en zo min mogelijk contact hebben met andere mensen. Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid.

Vragen en informatie

Heeft u hierna nog een vraag?

 • Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351