Wat is het?

Gesubsidieerde welzijns- en sportorganisaties kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om subsidie te krijgen voor trainingen en cursussen voor vrijwilligers (voor deskundigheidsbevordering).

De subsidie bedraagt 75% van de cursuskosten, tot maximaal 750 euro per cursus per persoon.

Wat moet ik doen?

Download aanvraagformulier

Aanvragen om subsidie (uitbetaling) kunnen tot uiterlijk zes maanden na afronding van de cursus worden ingediend. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Daarnaast heeft de gemeente het volgende nodig:

  • informatiefolder, documentatie of prospectus cursus
  • inschrijfbewijs
  • gegevens cursus, ingangsdatum, einddatum en locatie
  • overzicht cursusgeld
  • overzicht kosten leermiddelen (geen blijvende gebruiksmaterialen)

U stuurt het aanvraagformulier met bijlagen, voorzien van handtekeningen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of naar gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Zodra de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. U ontvangt binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Wat kost het?

Een aanvraag indienen is gratis.