De wereld verandert snel en onze gemeente staat voor allerlei kansen maar ook uitdagingen. Op dit moment werkt de gemeente aan de visie ‘ Geldrop-Mierlo 2044’. Deze visie geeft een heldere kijk op de toekomst voor het samen leven en de leefomgeving in onze gemeente. Heeft u hier ideeën over? Vul dan nu de vragenlijst in en help mee aan de visie voor onze gemeente.

Voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties biedt dit een toekomstbeeld op thema’s als wonen, werken en ondernemen in Geldrop-Mierlo. Ook biedt het een kapstok om met elkaar stappen te zetten om dit te bereiken.

Burgerpanel

Omdat de gemeente graag wil weten of  inwoners de ambities die eerder zijn opgesteld, belangrijk vinden is Invior gevraagd een enquête uit te zetten onder bewoners van Geldrop-Mierlo. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een Burgerpanel van ruim 900 inwoners. 

Meedoen?

Behoort u niet tot dit panel, maar wilt u wel graag deelnemen aan de enquête? Geen probleem, dit kan tot 30 juni. Door deelname aan de enquête heeft u dus invloed op de keuzes en kunnen wij de ambities bijschaven en beter passend te maken!

Enquête invullen