Bent u van plan een eigen woning te bouwen? Dan is dat het moment om na te denken over duurzaam bouwen. Met duurzaam bouwen kunt u niet alleen uw maandelijkse energielasten beperken, duurzame huizen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan gewone huizen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu. Bovendien behoudt uw woning langer zijn waarde. Uw woning is minder snel toe aan renovatie waardoor u minder in last heeft van werkzaamheden in uw huis. En wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de toekomst gaan gelden. In de folder Duurzame nieuwbouw vindt u tips en meer informatie.

GPR is een instrument dat u helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn. De gemeente hanteert een GPR ambitie van minimaal een 8 op elk van de vijf thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Omdat het niet altijd mogelijk is om zowel op het thema milieu als op het thema energie een 8 te scoren, wordt aan deze ambitie ook voldaan als op het gecombineerde thema Energie & milieu (ook wel DPG) een 8 gescoord wordt. De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR Gebouw als methode te gebruiken.

De gemeente stelt dit gratis beschikbaar. U kunt een toegangscode aanvragen door te mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl ter attentie van cluster Vergunningen met in het onderwerp GPR toegangscode. Vermeld in de e-mail de naam van de opdrachtgever, de naam van de architect, het woningtype en de contactgegevens van degene die het programma gaat gebruiken.

Daarnaast geldt het bouwbesluit. Hier staan regels over isolatie, energieprestatie en milieuprestatie. Meer informatie over het bouwbesluit vindt u hier: wetten en regels(externe link).

Ook geldt sinds 1 juli 2018 dat woningen die na deze datum vergund zijn aardgasvrij moeten zijn. Dit is geregeld in de Wet Voortgang Energietransitie (Wet Vet). Op milieucentraal vind u informatie over gasloos wonen: wonen zonder aardgas(externe link).

Duurzaam adviesgesprek

De gemeente biedt u, met uw architect, een gratis adviesgesprek aan als u duurzaam wilt bouwen. Met dit gesprek krijgt u handreikingen om een zo duurzaam mogelijk ontwerp te maken tegen zo minimaal mogelijke meerkosten. Stuur een mail naar Claudia Terlou, c.terlou@geldrop-mierlo.nl of bel naar de gemeente, telefoon (040) 289 38 93 als u daarvan gebruik wilt maken.

Gasloos

Sinds 1 juli 2018 moeten nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd worden. In veel gevallen zullen nieuwbouwwoningen met een warmtepomp verwarmd worden. Op milieucentraal vind u informatie over warmtepompen(externe link) en wonen zonder aardgas(externe link).

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze eisen vervangen de EPC (de energieprestatie-eis voor nieuwbouw tot 2021). Een woning is bijna energieneutraal als die zelf de energie opwekt die nodig is voor het gebouw. Dat wil zeggen: voor verwarmen en koelen van de woning, ventilatie, warm water en verlichting.

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR)

GPR is een instrument dat u helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn. De gemeente hanteert een GPR ambitie van minimaal een 8 op de thema’s energie & milieu (DPG), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
De gemeente stelt GPR gratis beschikbaar. U heeft hiervoor een toegangscode nodig. Deze toegangscode kunt u aanvragen door te mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl ter attentie van cluster Vergunningen met in het onderwerp GPR toegangscode. Vermeld in de e-mail de naam van de opdrachtgever, de naam van de architect, het woningtype en de contactgegevens van degene die het programma gaat gebruiken.