We bereiden op dit moment een zogenaamde structuurvisie voor over de toekomstige invulling van het buitengebied Mierlo-Oost. In de tekening hieronder ziet u de globale gebiedsaanduiding (oranje). In dit artikel leest u wat we van plan zijn en op welke manier u uw mening kunt geven. Dit kan in de zogenaamde consultatiefase.

gebiedsaanduiding Mierlo-Oost

Toekomstige invulling van het gebied

Het buitengebied Mierlo-Oost moet in de toekomst de overgang vormen tussen de dorpsbebouwing en het natuurgebied Sang en Goorkens in Mierlo. Het is bedoeld voor natuurherstel, toeristische recreatie en (bijzondere) woonvormen. Om te onderzoeken hoe de structuurvisie eruit moet komen te zien, voerden we een scenarioverkenning uit. We leggen deze graag voor tijdens de consultatiefase.

Consultatiefase

De zogeheten consultatiefase is de eerste stap om de omwonenden, bewoners en andere belanghebbenden te informeren en te raadplegen over buitengebied Mierlo-Oost. Wij zijn immers benieuwd naar uw mening over de gemaakte scenarioverkenning van het gebied. Helaas kunnen we vanwege corona nu nog geen bijeenkomst organiseren. We hebben daarom een aantal alternatieve mogelijkheden bedacht om u zo goed mogelijk te informeren en de ruimte te geven om te reageren op de plannen.

Presentatie

Op 28 juni is de scenarioverkenning Mierlo-Oost aan de gemeenteraad gepresenteerd. U kunt deze presentatie via deze link terugzien. Op deze pagina vindt u meer informatie over het project. U vindt daar ook de tekeningen en een formulier waar u tot en met 11 juli 2021 uw reactie kunt achterlaten.

Individuele afspraak

Verder organiseren we individuele afspraken voor direct omwonenden  in de glazen container aan de Heer van Rodestraat (bij de Vliegert) voor maximaal twee personen tegelijk (met mondkapje). Ook is het mogelijk voor direct omwonenden om ons telefonisch of door middel van een videogesprek te raadplegen. 

Hieronder vindt u de data en tijdstippen waarop u een afspraak kunt maken:

  • Woensdag 30 juni tussen 14.00 en 17.00 uur
  • Maandag 5 juli tussen 09.00 en 12.00 uur
  • Woensdag 7 juli tussen 15.00 en 19.00 uur

Wilt u een afspraak met ons maken voor één van de bovengenoemde data, dan stuurt u een mail naar mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van uw contactgegevens. Wij nemen dan met u contact op voor het vastleggen van een datum en een tijdstip.

Vervolgfase

De bedoeling is dat we de structuurvisie in het derde kwartaal van 2021 verder gaan uitwerken. We maken dan een ontwerpstructuurvisie. Deze wordt in het vierde kwartaal van 2021 ook voor reactie ter inzage gelegd. We publiceren nog wanneer dit exact gebeurt. Nadat de gemeenteraad de structuurvisie heeft vastgesteld, volgt het bestemmingsplantraject. Ook in die fase van het project, kunt u nog uw mening geven.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit artikel, dan stuurt u een mailtje naar: mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.