Samen duurzaam

Kent u het spelletje: ‘Ik blijf thuis en ik zet aan…’? Het is de actuele variant op het oude geheugenspel ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’. Het begon met een koffer. Iedere deelnemer voegde woordelijk iets toe aan de bagage na herhaling van de eerder genoemde artikelen. Wie een fout maakte was ‘af’. Wat noemen we tegenwoordig zoal?