END-Geluidsbelastingkaart 2022

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt elke vijftal jaar geluidsbelastingkaarten. Dit moet volgens de Wet milieubeheer (Titel 11.2) voor de EU-richtlijn Omgevingslawaai. Dit is de vierde keer dat we de kaarten gemaakt hebben.

Wat is een geluidsbelastingkaart?

Een geluidsbelastingkaart is een kaart met daarop aangegeven hoeveel geluid er is binnen de gemeente. Op de kaart staan gebouwen, locaties en plaatsen. Dit noemen we ‘geluidsgevoelige bestemmingen’. Denk aan:

  • woningen
  • scholen
  • ziekenhuizen en verpleeghuizen
  • kinderdagverblijven
  • stand- en ligplaatsen, bijvoorbeeld van een woonwagen of woonboot

Ook is het geluid te zien op de kaart. Dit noemen we omgevingsgeluid, dit komt van verkeer op de weg, treinen, industriebedrijven. Het gaat om geluid harder dan 55 decibel overdag en 50 decibel ‘s nachts.

Naast de kaarten hebben we informatie over:

  • het aantal mensen dat last heeft van het geluid
  • het aantal mensen dat niet goed kan slapen door het geluid

De END-geluidsbelastingkaarten en aantallen van de gemeente Geldrop-Mierlo ten behoeve van de EU-richtlijn Omgevingslawaai zijn in te zien. U kunt de kaarten en de tabellen onderaan deze pagina downloaden en inzien.

Wat gaan we doen met de geluidsbelastingkaarten?

Dankzij de geluidsbelastingkaarten hebben we veel informatie over het geluid in de omgeving. Met die informatie gaan we kijken wat we kunnen doen om het geluid minder te maken, zodat inwoners prettiger kunnen wonen en werken. Dit zetten we in het actieplan geluid. Dit plan gaan we uitvoeren van 2024 tot 2029. Het actieplan moet uiterlijk 18 juli 2024 klaar zijn. Met andere woorden: vastgesteld zijn door het college van burgemeester en wethouders. Dat zijn we verplicht vanuit de Omgevingswet. Als de eerste versie van dit plan (het ontwerp) klaar is, maken we het openbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen? Stel uw vraag in een mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of naar geluidisolatie@odzob.nl.

Geluidskaarten bekijken

Bekijk alle geluidskaarten op de pagina Ter inzage.