In onze gemeente is er sinds 2004 een hondenbeleid. Het doel van dit beleid is ervoor te zorgen dat iedereen, met of zonder hond,  op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte in Geldrop-Mierlo. Omdat we willen kijken of de regels die we in 2004 hebben opgenomen in het hondenbeleid nog voldoen vragen we u om met ons mee te denken. Dat kan door de enquête hierover in te vullen.  In het najaar wordt het hondenbeleid op basis van deze enquête geëvalueerd. Dit kan leiden tot nieuwe regels. 

Wat is er opgenomen?

In het huidige hondenbeleid is bijvoorbeeld een aanlijnplicht voor honden en een opruimplicht voor de hondenpoep opgenomen. Daarnaast kennen we in onze gemeente uitlaatstroken en – routes waar honden uitgelaten mogen worden en worden er  poepzuigers ingezet en gewerkt met extra maairondes om overlast van hondenpoep tegen te gaan. Ook zijn er de afgelopen jaren als proef hondenpoepdispensers geplaatst en speelterreinen voor honden ingericht. 

Denk mee!

In samenwerking met Invior wordt aan het burgerpanel TipGeldrop-Mierlo gevraagd om hun mening te geven over het hondenbeleid en overlast van honden. Ook u kunt deze enquête invullen via onderstaande knop.

Het invullen van deze vragenlijst duurt een paar minuten. Uw deelname is volledig anoniem. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 9 juni 2024.

Enquête invullen