De meeste evenementen zijn verboden. Met uitzondering van:

  • theaters, bioscopen, casino’s, concertzalen;
  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • markten.

Reserveren is verplicht als het gaat om samenkomsten die zijn gericht op vermaak, zoals de bioscoop en bij congressen en beurzen.

Vergunning op tijd aanvragen

Wanneer u een evenement plant, vraag dan op tijd een vergunning aan. Met de nieuwe maatregelen komt meer verantwoordelijk te liggen bij u als organisatie. Bij de vergunningaanvraag zal gecheckt worden of uw evenement voldoet aan de richtlijnen en of u voldoende maatregelen treft om de veiligheid te waarborgen. 

Had u al een vergunningaanvraag lopen voor een evenement dat later dit jaar gepland staat?

De klantadviseurs Vergunningen van de  afdeling Dienstverlening  zullen contact met u opnemen over het verdere verloop van uw vergunningaanvraag. In verband met de nieuwe maatregelen kan het zijn dat nieuwe informatie wordt opgevraagd.

Heeft u subsidie ontvangen voor een evenement wat niet door kan gaan?

Wanneer u een eenmalige subsidie heeft ontvangen vervalt uw recht op deze subsidie. U ontvangt bericht van de gemeente dat u de subsidie dient terug te betalen.

Wanneer u een vierjaarlijkse subsidie ontvangt dan blijft deze  in principe doorlopen. De verantwoording over deze subsidie vindt plaats in het voorjaar van 2021. Bij de verantwoording over een evenement of meerdere activiteiten die niet door kunnen gaan wordt samen met u gekeken naar de kosten die u gemaakt heeft ter voorbereiding van deze evenementen, op basis van redelijkheid en billijkheid. Aan de hand hiervan wordt de subsidie vastgesteld.

Of u nou een eenmalige of een vierjaarlijkse subsidie ontvangt, wij kijken met u mee naar de mogelijkheden. Bij de verantwoording passen we maatwerk toe, passend bij de activiteiten en vereniging of stichting. De accounthouder gaat hierover met u in gesprek.

Heeft u vragen over uw evenement?

Vragen over uw vergunning kunt u stellen aan de klantadviseur Vergunningen afdeling Dienstverlening . Te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3893.

Vragen over subsidies kunt u stellen aan Hilde van den Enden van de afdeling Samenleving. Te bereiken via telefoonnummer (040) 289 3730 of per e-mail subsidie@geldrop-mierlo.nl.