Beleidsregel steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke organisaties 2021 vastgesteld

Om culturele en maatschappelijke organisaties te helpen tijdens de coronacrisis, heeft de gemeente een steunfonds opgezet. Dit fonds moet ervoor zorgen dat culturele, sportieve of op welzijn gerichte activiteiten waarvan het voortbestaan door de coronacrisis in gevaar is gekomen,  na de crisis kunnen doorgaan.  Om de aanvragen hiervoor in goede banen te leiden heeft het college van Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo pas geleden de Beleidsregel Steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke organisaties 2021 vastgesteld.

Alleen voor maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk

De beleidsregel geldt voor maatschappelijke en culturele organisaties die in Geldrop-Mierlo zijn gevestigd en zich actief inzetten voor inwoners van deze gemeente. De organisaties mogen bovendien geen winstoogmerk hebben op het gebied van cultuur, welzijn en sport. Voor culturele organisaties die niet in financiële nood verkeren maar wel een groot verlies aan inkomsten hebben, is er een mogelijkheid om een gedeeltelijke compensatie te krijgen voor tekorten die door de coronacrisis zijn ontstaan.

Inzien 

De beleidsregel is vanaf vandaag voor een periode van zes weken in te zien in het informatiecentrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. U kunt deze ook digitaal raadplegen via deze pagina.

Aanvraag

Als u een aanvraag wilt indienen, gaat u naar deze pagina. Daar vindt u informatie over het steunfonds en een aanvraagformulier. De aanvraag moet uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn ingediend.

Contact

Voor vragen kunt u een mail sturen naar subsidie@geldrop-mierlo.nl, met vermelding: steunfonds corona.