Helaas heeft het coronavirus te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Het kabinet heeft daarom dinsdag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Een gedeeltelijke lockdown (zie afbeelding) is daarom noodzakelijk. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen en zorgen we ervoor dat het aantal besmettingen daalt.

Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Voor meer informatie ga je naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Infographic coronamaatregelen 13 oktokber 2020